Koncepcja myślenia, zaburzenia myślenia

Jednym z głównych kryteriów, według których wrażenie człowieka jest jego mowy i zachowanie. Zgodnie z tymi kryteriami wokół można sądzić praw adekwatności. proces myślowy - odbiciem wewnętrznego świata jednostki i wiedza, że ​​podporządkowuje działalność człowieka.

Pojęcie myślenia i rodzaje zaburzeń myślenia.

Myślenia - zdolność człowieka nie tylko do informacji, ale także analizować i przekształcić go oddzielić abstrakcyjną kategorię konkretnych obrazów. Podstawą myślenia jest doświadczenie, w postaci symboli i obrazów, które są częścią procesu myślenia.

{LikeAndRead}

Pomysł - kompleks aktywność umysłu, co odzwierciedla rzeczywistość, która ma pewne motywy i cele. Służy jako motywacji do wystąpienia myśli, które obracają mowę w środku, a następnie bezpośrednio do języka mówionego. Proces ten jest napędzany przez złożonych mechanizmów wewnętrznych odpowiedzialnych za plan transformacji w radiofonii. Te mechanizmy zaimplementowane rozpoznawanie mowy i rozumienia innych. Naruszenie tego programu powoduje zaburzenia procesu myślenia.

łamanie takie charakteryzują się dużą różnorodność i złożoność. Koncepcja myślenia, zaburzenia myślenia rozpoznaną głównie poprzez badanie języka pisanego i mówionego, stopnia adekwatności podczas wykonywania prostych testów i adekwatności badanej reakcji w różnych sytuacjach.

Zaburzenia myślenia są podzielone na trzy grupy: dynamika nadużycia (tj logiczny tok myślenia), naruszenia motywacji (zobowiązania) oraz aspektów operacyjnych myślenia.

Naruszenie strona operacyjna myślenia.

Naruszenie charakteryzuje się zmniejszoną procesie syntezy lub zniekształcenia. Zmniejszając wyroki człowieka przeważa bezpośredni zrozumienie zjawisk i przedmiotów. Istnieje ustanawiające szczególne relacje między obiektami, a nie ogólnych cech operacyjnych. Podczas przeprowadzania testów pacjentów, którzy nie mogą zabrać z proponowanych znaki mają być uogólnione. Na przykład, nie może znaleźć różnicę pomiędzy kota i konia lub książki i stolik.

Z naruszeniem procesu podsumowująca poglądy wyrażane tylko losowe zjawiska. W testach wydajności, pacjenci są pojedyncze prywatne właściwości i cechy, które nie odzwierciedlają zawartość tego zjawiska i relacje między nimi. Takie naruszenia są często myślenia osób cierpiących na schizofrenię, ale czasami występują inne choroby.

Naruszenie głośników myśli.

Labilne lub niestabilna rodzaj nadużycia występuje w dynamice maniakalno - depresyjne cierpi psychozy. Charakteryzuje się dużą zmienności procesów intelektualnych. Poziom uogólnienia u pacjentów nie zmieniła się, ale nie można twierdzić, konsekwentnie przez długi czas. W tym przypadku nie było żadnego stowarzyszenia słowo lub reprezentacja znajduje odzwierciedlenie w języku pacjenta. Naruszone logiczny tok myślenia jak skacze idee - ludzie przechowywane skacząc z tematu na temat.

W schizofrenii cierpiące opóźnienia lub przyspieszenia myślenie często wiąże się z poczuciem gwałtownej instalacji lub navyazannost pomysły z zewnątrz.

Naruszenie motywacja myślenia.Naruszenie funkcji regulacyjnych krytycznych, myślenia, na przykład, niespójność myślenia, rozumowania (pusty bezcielesny rozumowania, nie związane z rzeczywistością), patologiczne dokładności (powolne przejście od myśli do myśli, przeciąga się na szczegółach i utraty celów nici i rozmowa).

Przy takich zaburzeń u ludzi stracił obiektywnego rozumienia rzeczywistości, dlatego on ma tam własne wyobrażenia o świecie w różnego rodzaju delirium, obsesyjne myśli i pomysłów przewartościowane.

Obessii (obsesyjne myśli) - myśl, że powstają spontanicznie w głowach zawartości innych ludzi w tym miejscu, często w połączeniu z obsesyjnych lęków. Zazwyczaj pacjent uświadamia sobie, że nie jest zdrowe, ale do pokonania choroby nie może.

Przewartościowane pomysły - przekonania, które powstają w wyniku okoliczności, ale są bardzo ważne. Zazwyczaj te pomysły w pełni oddać tego człowieka. Najczęstszym idea walki o sprawiedliwość i zazdrości.

Brad - fałszywe sądy i wnioski, które nie są prawdziwe. Występuje, gdy różne choroby psychiczne, więc ludzie nie są świadomi jego bolesnym stanie i skrytykował swoją świadomość.

W normalnym działaniu państwa jest zawsze poprzedzona myśli, że nadaje sens i celowość działania.