Łagodny guz mózgu

Guz mózgu, niezależnie od tego, czy to łagodnych czy złośliwych, jest jednym z najgorszych rozpoznań, które mogą poważnie rozkładają los pacjenta i jego rodziny. Łagodne guzy są zwykle związane z nowotworów wewnątrzczaszkowych. Wszystkie możliwe rodzaje nowotworów, które występują w mózgu, dzieli się na dwa typy: podstawowy, wykonanymi bezpośrednio w mózgu i wtórnych, wynikające z występowania nowotworów innych organów.

Łagodne guzy mózgu, charakteryzuje się tym, że nie rozprzestrzenia się do innych narządów, w oparciu wyłącznie w tkance mózgowej. Zwykle rośnie bardzo wolno, i specyficzne objawy zależą dokładnie, gdzie znajduje się guz mózgu.

{LikeAndRead}

Rodzaje nowotworów łagodnych

Grupa łagodnych nowotworów mózgu to między innymi:

  • Oponiak. Ten rodzaj guza jest uważana za najczęściej onkologiczne chorobą mózgu (choroba diagnozuje się u 20-30% wszystkich guzów mózgu). Większość Oponiak to nowotwór łagodny, ale w niektórych przypadkach może przejść w postać złośliwą, uderzenia i inne narządy, często skóra i płuca. Najbardziej prawdopodobnym źródłem nowotworu - oponowa membrana sam nowotwór może występować w dowolnej z mózgu. Większość nowotworów diagnozowanych w grupie wiekowej od 30 do 40 lat, kobiet choroba jest obecna w dwóch razy częściej niż mężczyźni, często można zauważyć szybki rozwój nowotworów u kobiet w ciąży. Jest to rodzaj z rodziny związanej z oponiaka nerwiakowłókniakowatością drugiego typu.
  • Glejaki pierwszy etap. Glejak jest nowotworem wynikające z komórek glejowych mózgu. Są one również często skąpodrzewiak, gwiaździak, glejak i wyściółczak mieszane.
  • Hemanhioblastomy. Ten rodzaj guza najczęściej rozpoznano w naczyniach krwionośnych mózgu.
  • Nerwiak nerwu słuchowego (nerwiaka). To wpływa na nerw słuchowy.
  • Guzy rdzenia kręgowego i przysadki.

Objawy łagodny nowotwór mózgu

Jak wspomniano powyżej, objawy są bardzo zależne od guza mózgu. Objawy te mogą być bóle głowy (najsilniejszy rano), zaburzenia słuchu lub widzenie, drgawki padaczkowe i padaczka. Nie mogą pojawić się chęć wymioty lub nudności, zaburzenia koordynacji i chodu, szybkich i gwałtownych zmian nastroju, niemożność skupienia się na niczym, silnego rozproszenia. Często występują zaburzenia pamięci, mrowienie i drętwienie. Oczywiście, obecność tych objawów nie jest bezpośredni dowód guzów mózgu, ale mogą sygnalizować o tym, więc ich wygląd powinien być zbadany na obecność nowotworu. Ponadto, objawy mogą być całkowicie nieobecne - istnieją przypadki, w których wykryto guza przypadkowo podczas badań nad skanerem lub innego badania, a pacjent, ani powyższe objawy nie skarżą.

Rozpoznanie łagodnego guza mózgu

Jak wspomniano powyżej, najważniejszy czynnik do leczenia badań mózgu jest stopniowy wzrost nasilenia objawów lub jasnych nowotworów. Najczęściej stosowane do diagnozowania rezonansu magnetycznego łączy się z tomografii komputerowej i badania neurologicznego pacjenta.

Leczenie łagodnego rozrostu guza mózgu

W większości przypadków leczenia nowotworów łagodnych nie jest trudne. Obecnie ośrodki neurochirurgiczne mają najnowszy sprzęt i lekarzy o wysokich kwalifikacjach. Jedynie w rzadkich przypadkach mogą wystąpić problemy związane z miejscem, w którym guz - czy to jest tak, że operacja jest obarczona ryzykiem szkodliwych ważnych struktur mózgu, co może prowadzić do poważniejszych problemów. Nawet ewentualnym nawrotem pewnych typów nowotworów. Ten specjalista może przepisać pacjentowi lub przebiegu radioterapii lub ponownej resekcji.