Zwężenie lewego otworu przedsionkowo-komorowego

Lewy otwór atryoventrykulyarnoe zwykle ma powierzchnię 4,6 cm 2, który jest skorelowany z całkowitej powierzchni ciała. Zwężenie lewego otworu przedsionkowo-komorowego jest trudne wydalanie krwi do lewej komory z lewego przedsionka. To z kolei prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi w lewym przedsionku 20-25 mm Hg. Art. i odruch skurczu tętniczek płucnych. W rezultacie - przepływ krwi do lewego przedsionka maleje. Patologia ta nazywa się zwężenie lewego otworów przedsionkowo-komorowego lub metralnyy zwężenia.

objawy

Jeżeli nieznaczny spadek z lewej podpory przedsionkowo-komorowego otwarcia hemodynamicznej normalne ze względu na dodatkowe wysiłki w lewym przedsionku. W tej sytuacji, pacjenci nie mogą czuć żadnego dyskomfortu. Dalsza redukcja w świetle otworu, wzrost ciśnienia płucnego parametrów krążenie powodując duszność. Stwierdzono, że intensywność duszności koreluje ze stopniem zwężenia zastawki mitralnej. Ponadto objawy towarzyszące są ataki astmy sercowej, zmęczenie, suchy kaszel lub kaszel, które żyły krwi, kołatanie serca, zmęczenie przy niewielkim wysiłku, czasami ból w okolicy serca.

{LikeAndRead}

leczenie

Sposób leczenia zwężenia lewego otworu przedsionkowo-komorowym zależy od wagi pacjenta, od stopnia hemodynamicznego stadium choroby.

Na przykład, pacjent po operacji etapie nie jest wyświetlany. Ujawnił, że działanie w etapie II jest najbardziej skuteczne, ponieważ zapobiega postępowi choroby. Na tym poziomie zamknięty komisurotomii lub balonu zastawki kateternaya. W etapie III leczenie chirurgiczne jest uważane za niezbędny, mimo że warunki zaostrzone i efektywny czas operacji pominięte. Na tym etapie, leków do terapii patologii dają tylko efekt tymczasowy korzystny. W fazie IV operacji jest możliwe, ale ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych jest znacznie wzrosła. Terapia leków w tym etapie ma mały wpływ. W etapie V to patologia traktować jedynie objawowo.

Jeżeli zaznaczone zmiany włókniste w zaworach i zwapnienia zastawki nieobecnego u pacjentów z zaburzeniami rytmu zatokowego wykonania operacji w zamkniętym mitralnej komyssurotomyy. Narzędzia (rozszerzające naczynia lub komisurotomii) lub palca share kolce i wyeliminowania podklapannoho szew.

Jeżeli dostęp lewa do palca mięśnia sercowego wprowadzonego przez uszka lewego przedsionka, stawiając kysetnyy szew u jego podstawy. W razie potrzeby lewej komory jest wpisany rozszerzacza aby rozwinąć mitrę dołków. Takie manipulowanie jest wykonywane na miejscu bessosudystoho jego szczycie.

Jeśli narzędzie prawym Access lub palca wprowadzane przez mezhpredserdnuyu bruzdy. Gdy pojawi się czas eksploatacji skrzepliny w lewym atrium lub zwapnienia zastawki zamknięte lub próbować komyssurotomyy staje się nieskuteczne lub poszerzeniu zastawki dwudzielnej otwór prowadzi do awarii zaworu, zawór otwarty korekcji wykonywać sztuczne krążenie. Jeżeli zmiana zaworu jasno wyrażone przez zwapnienia i mitralnej, a następnie przenieść się do protezy.

Plastyka lewej zastawki przedsionkowo-komorowego zrobić operację na otwartym sercu z wykorzystaniem technik kardioplegii. Operacja ta ma na celu przywrócenie zawory podklapannyh i struktur. Gdy zwapnienia zastawki i jej fali zwrotnej mianowany protezy.

Komyssurotomyy najwyższą wydajność na etapach II i III, w którym zmiany w narządach wewnętrznych, spowodowanych przez zakłócenia w obiegu jeszcze odwracalny.

Pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym powinny być pod nadzorem reumatologów. Są mianowani przeciwreumatyczne terapii przeciw sezonowej zaostrzenia niewydolności zastawki proces lub restenozy. Od momentu pojawienia się konieczności reoperacji.