Zespół chorego węzła zatokowego

Dysfunkcja Syndrome sinus rhythm to patologia, która pojawia się z powodu utraty lub osłabienia automatycznego węzła zatokowo-przedsionkowego. W tym zespole jest naruszeniem formacji i pędu w przedsionku węzła zatokowego, która objawia się na zewnątrz w upadku i jego spowolnienie tętna (bradykardia), jak również poprzez pozamacicznej arytmii. U pacjentów, którzy otrzymali syndrom wysokie prawdopodobieństwo nagłego zatrzymania systemu serca.

Objawy zespołu chorej zatoki

Istnieje wiele różnych opcji przepływ zespół. Niektórzy pacjenci SSS objawy kliniczne mogą być nieobecny przez dłuższy czas, inne oczywiste błędy w rytmie, który w ciężkich przypadkach mogą towarzyszyć zawroty głowy, bóle głowy, drgawki Morgagni-Adams-Stokesa. Jest to możliwe zaburzenia hemodynamiczne z powodu zmniejszonej objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca, która jest również towarzyszyć rozwój obrzęku płuc, astmy sercowej niewydolności wieńcowej (w rzadkich przypadkach - zawał mięśnia sercowego, najczęściej - dławica piersiowa).

{LikeAndRead}

Kliniki eksperci SSS wyróżnić dwie główne kategorie - objawów sercowych i mózgowych.

Wśród objawów mózgowych, zwłaszcza jeśli są łagodne zaburzenia rytmu, można oglądać drażliwość, chwiejność emocjonalna, zmęczenie, zapomnienie. U pacjentów w podeszłym wieku zmniejsza inteligencję i pamięć.

Jeśli zespół rozwija się i brak przepływu krwi mózgu, objawy mózgowe następnie rozwijać i mnożyć. Są słabe i peredneprytomni stan, w którym występują objawy takie jak szum w uszach, uczucie zakłóceń serca lub zatrzymanie poważne osłabienie. Omdlenia rodzaj serca obserwowano w syndrom Morgagni-Edems-Stokesa może przebiegać bez tych cech i sądu (z wyjątkiem w przypadku przedłużającej się asystolii).

Serca objawy manifestów syndrom jak nudności lub poważnie opóźnione nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej, które mogą być spowodowane ich niedostatecznego przepływu wieńcowego. Później arytmie towarzyszy zakłóceń serca, kołatanie serca, osłabienie, duszność, pojawienie się niewydolności serca przewlekłe.

Wraz z rozwojem zespołu często można zaobserwować łączącej migotanie lub częstoskurcz vetrikulyarnoy który znacznie zwiększa ryzyko nagłej śmierci sercowej.

Wśród innych form SSS można zauważyć nieprawidłowości w układzie pokarmowym, skąpomocz, które zachodzi w wyniku perfuzji nerek kulawizny, osłabienie mięśni, który pojawia się z powodu niewystarczającego zaopatrzenia mięśni i organów wewnętrznych z tlenem.

leczenie SSS

Objętość terapii medycznej do tego zespołu, zależy od wielu parametrów: rozmiar rytmu patologicznych objawów klinicznych, jak złamane przewodności, etiologia, etc.

Jeżeli objawy sss nieobecny lub minimalnie ekspresji, to jest leczenie choroby podstawowej, w której u pacjenta obserwuje się dynamicznie kardiolog.

leki oparte leczenia mogą być zapisane w postaci słabych i tachykardia-bradyarytmii, ale jest nieskuteczna.

Jedną z głównych metod leczenia są trwałe electrocardiostimulation SSS. Jeśli klinika SSS spowodował bradykardię, oznaczone w sposób czytelny i nie ma objawów niewydolności serca, przewlekłą, a następnie mianowany wszczepieniu stymulatora, który jest w pozycji "na żądanie", czyli zaczyna generować impulsy w spadku tętna do pewnego punktu.

Bezwzględne wskazania do electrocardiostimulation są:

  • CHVFSV więcej niż 3 sekundy z bradykardii mniej niż czterdzieści uderzeń na minutę;
  • Połączenie różnych typów zaburzeń rytmu bradykardii, które wymagają leczenia lekami protivoartimicheskimi, co jest nie do przyjęcia When zaburzenia przewodzenia;
  • Najmniej pojedyncze wystąpienie ataków Morgagni-Edems-Stokesa;
  • Stan Presinkopalnye, zawroty głowy, wysokie nadciśnienie tętnicze, niewydolność wieńcowa.