Metody diagnostyki promieniowe

Wraz z odkryciem promieni rentgenowskich nowej ery diagnostyce medycznej - pojawiły radiologii. Z biegiem czasu, arsenał diagnostyki dla wielu różnych metod, które są oparte na pewnych rodzajach niejonizujące oraz promieniowania jonizującego (metody obrazowania rezonansu magnetycznego, USG i radioizotopowe). Metody poprawiające promieniowania nastąpił w ostatnich latach, a teraz odgrywają one bardzo ważną rolę w rozpoznawaniu i określaniu charakteru większości chorób.

Promieniowanie metody diagnostyczne zostały opracowane dużo. Niektórzy w nowoczesnej medycynie czy mało używane lub przestał używany. Oto metody diagnostyczne, które są obecnie szeroko stosowane.

{LikeAndRead}

Metody radiologiczne

Najbardziej dostępnym i łatwym sposobem z technicznego punktu widzenia - jest promieniowanie rentgenowskie, które mogą odbierać cieni obrazu na ekranie fluorescencyjnym (prosvechyvayuschem). Dzięki niemu można wyciągnąć wnioski na temat położenia, kształtu, wielkości, a w niektórych przypadkach funkcje organizmu. Badania różnych pozycjach ciała i projekcje pacjenta, radiolog jest dostępny objętościowy zrozumienie narządów pacjenta i zdecydowany patologii.

Radiografia rentgenowska jest sposobem wykorzystania tego wizerunku są umieszczone na kliszy rentgenowskiej. Główną zaletą tej metody jest to, że można uchwycić obserwowane zmiany udokumentowane. Rozdzielczość X-ray fluoroskopii w porównaniu do znacznie wyższa.

X-ray jest często używany, gdy trzeba przeprowadzić masowe badania przesiewowe RTG, w szczególności w celu diagnozowania patologii płuc. Istotą tej techniki jest to, że obrazy przesyłane z ekranem rentgenowskim lub wzmacniacza optycznego elektronów nadrukiem na folii.

Tomografia komputerowa jest techniką kontroli rentgenowskiej warstw. Gdy jest on przetwarzany przez komputer wielu zdjęć rentgenowskich ciała w przekroju. Po zabiegu lekarz może badać każdy żądany obszar obrazu do niej rośnie i obracając ją koniecznie, oceny wielkości i co najważniejsze - gęstość dowolnej części ciała, wyrażona w jednostkach standardowych.

metody radionuklidów

Odnofotonnaya pomocą tomografii emisyjnej często stosowane w neurologii i kardiologii praktyce. Przy tym sposobie badania obracającej się wokół normalnej gamma pacjenta. Promieniowanie rejestrowane w różnych punktach okręgu do tworzenia przekrojów.

pozytonowa tomografia emisyjna jest w zasadzie pozyton radionuklidy fenomen emisji. Wygenerowane pozytony unicestwić elektronami nadchodzi, co prowadzi do powstania fotonów gamma, które są rejestrowane za pomocą specjalnych urządzeń. Następnie uzyskany obraz jest przetwarzany na komputerze, który przekształca ją w obrazie. tomografia pozytronowa stosuje się do ilościowego określania stopnia stężenia izotopów promieniotwórczych, a tym samym pozwala ocenić sposób proces metabolizmu w tkankach organizmu.

Radiografia - sposób na zbadanie funkcjonowania graficznej z wykorzystaniem zarejestrowanych za granicą wahań radioaktywności nad nim. Obecnie metoda ta jest powszechnie stosowana w badaniach na nerki (zwany radiorenohrafiya).

metody ultradźwiękowe

Ultrasonografia jest realizowane za pomocą przechodzącej przez te części ciała pacjenta skierowana wąskiej wiązki ultradźwięków, który opiera się na obrazie jako sektorze lub prostokąta. Obraz nie jest stały, to jest możliwe, aby bezpośrednio obserwować przepływ różnych procesów, takich jak statki pulsacji przepływu płodu ruchu oddechowego, częstość akcji serca i więcej.

metody rezonansu magnetycznego

Rezonans magnetyczny - technika niedawno pojawiła badań radiologicznych ludzkiego ciała. Badanie za pomocą MRI tworzy obraz trójwymiarowy w dowolnej części ciała.