Zaburzenia rytmu serca w ciąży

Cardiac mięśni lub jak to nazywa - mięsień sercowy, przy jednoczesnym zmniejszeniu krwi powoduje przenieść, zaopatrywania tkanek i narządów istotnego tlenu i niezbędnych składników odżywczych. W normalnych warunkach ruch ten odbywa się w określonym rytmie, a puls jest zwykle od 60 do 80 razy na minutę.

Zaburzenia rytmu serca - zmiana częstotliwości, rytm, wytrzymałość i spójność tętna.

Zmiana rytmu bicia serca może występować z zupełnie innych powodów. Często są one wynikiem chorób i autonomicznego układu nerwowego. Ale w większości przypadków to porażka mięśnia sercowego i układu przewodzącego.

{LikeAndRead}

Zaburzenia rytmu serca u kobiet w ciąży są w kilku formach, należy rozważyć każdy z nich w sposób bardziej szczegółowy.

migotanie przedsionków

Ten rodzaj arytmii w czasie ciąży może być wyrażona w przedsionku przedwczesnego skurczu przedsionków, częstoskurcz pozamacicznej i częstoskurcz nadkomorowy napadowy długiej lub krótkiej PSVT.

Pomimo faktu, że w leczeniu migotania przedsionków braku lub strukturalnej choroby serca, a rzadkie zjawisko to arytmii mogą występować jako pierwotne i znacznemu pogorszeniu, jeśli diagnoza została wykonana wcześniej.

Obecnie istnieje tylko teoretycznie wyjaśnienia tej kwestii. Winić emocjonalny hemodynamiczny i zmiany hormonalne w organizmie kobiety.

  • Wraz ze wzrostem objętości krwi jest wynikiem nadwrażliwości mięśnia sercowego;
  • Wzmocnienie rytmu zatokowego stabilizuje i zwiększa impuls powrotny;
  • Estrogeny stymulują włókna mięśniowe serca.

komorowe zaburzenia rytmu

Wśród komorowych zaburzeń rytmu serca występują ektopia, tachykardię i migotanie uderzeń. Obciążającą z czynników, które zostały opisane powyżej, jak również pogorszenia tolerancji, ponieważ ciąży.

Częstoskurcz komorowy, najczęstsze choroby serca u pacjentów bez wady serca są w kilku formach:

  • Monomorfna, powtarzające częstoskurcz z blokadą serca lewej nodze odnogi bloku;
  • Lewa częstoskurczu komorowego Ideopaticheskaya;

Bardzo rzadkie przypadki arytmii są delyatirovanoy konsekwencją ideopaticheskaya lub kardiomiopatią niedokrwienną.

Jedyny znany przypadek związany był zespół tachykardia Romano-Warda w których zwiększenie odstępu QT.

bradykardia

Objawowa bradykardia ze względu na fakt, że wzrost macicy ściska żyły głównej dolnej. W ten sposób przepływ krwi do serca jest obniżona, a tętno zwalnia.

  • Bradykardia jest z trzech rodzajów:
  • Względna -, w którym tętno w pewnym stopniu za ustalonych norm dla podanych warunków.
  • Absolutna - ciągłe, systematyczne zmniejszenie częstości akcji serca.
  • Średni - ten typ bradykardii w ciąży jest bardzo rzadko i zwykle wiąże się z niewydolnością oddechową.

Skargi takie arytmie w ciąży zwykle jest.

Konhenitalnoy serca zator

U kobiet ciężarnych ten rodzaj arytmii jest rzadko komplikuje ich sytuację i diagnozuje się zwykle przez przypadek. Przy znacznym wzmocnieniem objawów, pacjenci z tej diagnozy zwykle przepisywany prewencyjną tymczasowej stymulacji. W razie wypadku możliwe jest implant jest trwały pacjenta peysmeyker w każdym okresie ciąży.
Każdy z tych rodzajów arytmii nie ma nic wspólnego z aborcji. Zatem, dostawa występuje naturalnie lub oznaczenia ich pierwotnej choroby, jeśli takie istnieją.

Leczenie kobiet ciężarnych z wyraźnym dysfunkcji serca powinno nastąpić w tandemie ginekologa i kardiologa. Należy starannie dobrane zabiegi z punktu widzenia możliwego wpływu na rozwój płodu.