Autonomiczny układ nerwowy

Wegetatywny (autonomiczny) układ nerwowy - pewna część układu nerwowego, obwodowego złożone struktury komórkowe i centralne struktury komórkowe, które regulują poziom funkcjonalny wewnętrzne funkcjonowanie ciała, które jest wymagane do normalnej odpowiedzi wszystkich układów organizmu. VPS często ma inne nazwy: ganglion, organy i obarczona układu nerwowego.

Autonomiczny układ nerwowy odgrywa ważną rolę w organizmie ludzkim, ponieważ ta część układu nerwowego normalizuje gruczołów wydzielania wewnętrznego, funkcji narządów wewnętrznych, limfatycznego oraz krew, gruczołów wydzielania zewnętrznego. Ponadto, system autonomiczny stale utrzymuje środowiska wewnętrznego i jest zaangażowany w adaptacyjnych odpowiedziach kręgowców.

{LikeAndRead}

Wegetatywny (autonomiczny) Układ nerwowy jest anatomicznie i funkcjonalnie podzielone na systemie przywspółczulnego, sympatyczny i metasympatychna nerwowego.

Przywspółczulne i współczulne centra sterowane przez ośrodki podwzgórza i kory przedczołowej. W tych dwóch działów znajduje części obwodowych i ośrodkowych. Centralna część składa się z neuronów znajdujących się w mózgu i rdzeniu kręgowym. Skupiska komórek nerwowych nazywane autonomiczne jąder. Z włókien wegetatywnych odpadów jądrowych i autonomicznego zwojów, które znajdują się poza OUN (ośrodkowego układu nerwowego) oraz nerwów splotu się w ścianach narządów wewnętrznych stanowią część obwodowa ANS (autonomiczny układ nerwowy).

W rdzeniu kręgowym są ładne jądro. Włókna nerwowe drogi od współczulnych jąder, poza koniec rdzenia kręgowego, a mianowicie współczulnych węzłów. Z węzłów współczulne włókna nerwowe pochodzą i są odpowiednie dla wszystkich narządów wewnętrznych.

W rdzeniu i śródmózgowia, okolicy krzyżowej rdzenia kręgowego znajduje przywspółczulnego jądro. włókna nerwowe od jąder z rdzenia przedłużonego, składa się z nerwem błędnym. Włókna z dala od jąder sakralnej przestrzeni podejście do wyboru i jelit nerwowych.

W metasympatychna układu nerwowego zawiera splot nerwów i małych zwojów w ścianach serca, pęcherza moczowego, ściany przewodu pokarmowego i innych narządów. Prace autonomicznego układu woli człowieka nie zależy.

Przywspółczulnego układu nerwowego pomaga przywrócić rezerwy energetyczne, które zostały wydane przez organizm, jak we śnie normalizuje wszystkie funkcje organizmu.

Współczulny układ nerwowy zwiększa pobudliwość wielu tkankach, zwiększa przemianę mobilizuje ciało aktywności.

neuronu ruchowego effektornyy porównaniu z systemem somatycznych w autonomiczny system znajduje się na obwodzie rdzenia kręgowego i steruje jego impulsy, ale tylko pośrednio.

Niezależny system steruje nie tylko układu oddechowego, krążenia, wydalanie, trawienie, rozmnażanie. Kontroluje także wzrost i metabolizm. Na ogół, odprowadzające Departament VNS realizuje nerwowego regulacji organów i tkanek, za wyjątkiem dla mięśni szkieletowych, są kontrolowane przez somatyczną układu nerwowego.

Określenia takie jak autonomicznego układu, układu współczulnego układu nerwowego trzewnej są niejednoznaczne charakter. Dziś współczulny układ nerwowy stanowi jedynie część trzewnych włókien odprowadzających.

Ale inna literatura medyczna (który został napisany przez różnych autorów) takie terminy jak "dobre" jest używany na różne sposoby: jako synonim słowa "autonomiczne"; w węższym znaczeniu (tak jak w zdaniu); stosowany jest jako nazwa wszystkich autonomiczną (trzewnej) układu nerwowego - system systemu doprowadzających i odprowadzających.

Autonomiczny układ nerwowy jest nazywany również całego systemu wegetatywnego (trzewna), system doprowadzających i eferentnego systemu. Ponieważ często jest to zamieszanie terminologiczne.